Aktualności

Rozwój DAHER PROJECTS Sp. z o. o. możliwy jest dzięki ogromnemu zaangażowaniu i systematycznym wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Rozwijamy się już od ponad 150-lat i cały czas pracujemy nad zwiększeniem jakości naszych usług. Między innymi stąd bierze się nasza umiejętność realizacji najtrudniejszych przedsięwzięć. Oprócz nich, pragniemy również podzielić się innymi wydarzeniami ze świata DAHER PROJECTS Sp. z o. o. i nie tylko – najciekawsze zamieściliśmy poniżej.


DAHER PROJECTS bierze czynny udział w rozbudowie rodzimej energetyki

Po oddaniu nowych jednostek, Elektrownia Opole o mocy 3300 MW będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią. Inwestycja ma się zakończyć w I kwartale 2019 roku.

Na miejsce budowy, do końca 2017r. DAHER PROJECTS Sp. z o.o. dostarczy łącznie:

 • 7 transformatorów o mocy 375 MVA każdy
 • 6 transformatorów o mocy 90 MVA każdy

Ponadto, na potrzeby PSE S.A. dostarczyliśmy transformatory niezbędne do rozbudowy i modernizacji następujących stacji elektroenergetycznych:

 • SE Dobrzeń 330 MVA
 • SE Skawina 450 MVA
 • SE Ostrów Wlkp. 450 MVA

Oraz do nowopowstałej stacji elektroenergetycznej w Jaworznie:

 • SE Byczyna, 2 transformatory o mocy 500 MVA każdy


DAHER PROJECTS dostarcza na kontynent Ameryki Północnej

Jednymi z ważniejszych były transatlantyckie dostawy, zrealizowane dla PSE&G:

 • Bayonne transformator o mocy 120 MVA,
 • Newark transformator o mocy 150 MVA,
 • New Jersey / Marion transformator o mocy 150 MVA
 • New Jersey / Bayway transformator o mocy 150 MVA

Możemy również poszczycić się bardzo skomplikowaną i wymagającą od nas wiele uwagi dostawą transformatora dla Nalcor Energy, do prowincji Nowa Funlandia i Labrador w Kanadzie:

 • St. John’s 172 MVA

Największe trudności związane były z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( przełom zimy i wiosny) oraz trudnodostępnym miejscem posadowienia transformatora.

Energia ze źródeł odnawialnych

W 2016 roku na potrzeby sieci morskich elektrowni wiatrowych DONG ENERGY zrealizowaliśmy kolejne dostawy transformatorów, które będą montowane na platformach Morza Północnego:

 • Antwerpia 6 transformatorów o mocy 200 MVA każdy,
 • Race Bank 2 transformatory o mocy 360 MVA każdy,
 • Morcambe 2 transformatory o mocy 470MVA każdy,
 • Denny North 1 transformator o mocy 240 MVA.

Łączny tonaż tych jednostek to ponad 1.800 ton!

Nasze ostatnie projekty w Skandynawii również związane były z dostawą i posadowieniem transformatorów do elektrowni wodnych i produkujących energię z biomasy:

 • Szwecja: Stadsforsen 1 x 124 MVA,
 • Norwegia: Tjorhom 1 x 160 MVA – w trakcie realizacji ( zakończenie 04.2017r.),
 • Finlandia: Aanekoski 1 x 240 MVA .

1075 MWA w Kozienicach

Elektrownia w Kozieniach to pierwsza pod względem wytwarzanej mocy elektrownia opalana węglem kamiennym w Polsce. Obecnie należy ona do spółki "Enea Wytwarzanie" i swoją historią sięga aż do 1968 roku, kiedy to zaczęto budowę 6 bloków energetycznych o mocy 200 MW. W 2015 roku moc zainstalowanych urządzeń wynosiła około 3000 MW.

Obecnie trwa budowa nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW wartego ponad 6 mld zł, który zmniejszy emisję zanieczyszczeń do środowiska oraz koszty wytwarzania energii. Inwestycja ta zwiększy moc elektrowni o około 30% - po uruchomieniu będzie ona dysponować mocą ok. 4000 MW. Będzie to stanowić ok. 13% wytwarzanej energii elektrycznej w Polsce. Termin zakończenia budowy planowany jest na 2017 rok.

Transport 11 komponentów na miejsce budowy Elektrowni został zrealizowany przez firmę HEAVY CARGO + SERVICE Sp. z o. o. (obecnie DAHER PROJECTS Sp. z o. o.).

Wśród transportowanych elementów znalazły się:

8 x 292t = 2 336 ton!

Będąca własnością skarbu Państwa spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce i zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Infrastruktura systemu PSE składa się m.in. ok. 13,5 tys. kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

W Mikułowej (woj. dolnośląskie) znajduje się, oddana do eksploatacji w 1960 r. stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Mikułowa. Jest to pierwsza w Polsce rozdzielnia pracująca na napięcie 400 kV i jest jedną z ważniejszych stacji łączących systemy energetyczne między Polską, Czechami i Niemcami. W 2014 roku została rozpoczęta modernizacja stacji, przewidująca projekt, budowę, dostawę i montaż przesuwników fazowych. Są to specjalnego typu transformatory, które dzięki swojej konstrukcji umożliwiają regulację kąta napięcia, a przez to zmianę rozpływów mocy w systemie. Ich montaż podniesie bezpieczeństwo pracy oraz zwiększy zdolność wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec.

Transport tych ważących bagatela 292 tony urządzeń został zrealizowany przy współudziale firmy DAHER. W sumie wwieźliśmy na budowaną rozdzielnię komplet ośmiu przesuwników – ich łączna masa wynosiła aż 2 336 ton! Należy zaznaczyć, iż nie są to to najcięższe transportowane przez nas ładunki– w przeszłości przewoziliśmy jeszcze cięższe ładunki.

Zmieniamy się w DAHER

Początki naszej działalności sięgają końca 2005 roku, kiedy to niemiecka firma Nuclear Cargo Service GmbH postanowiła rozszerzyć swą działalność na terytorium Polski. I tak, spisana jeszcze w 2005 roku umowa spółki pozwoliła na rozpoczęcie działalności w naszym kraju w pierwszym kwartale 2006 r. pod szyldem: HEAVY CARGO + SERVICE Sp. z o.o. Przedmiotem działalności HCS stała się krajowa i międzynarodowa spedycja – w szczególności ładunków ciężkich transportem kolejowym, drogowym i wodnym. W 2007 roku Nuclear Cargo Service GmbH została przejęta przez francuski koncern DAHER, a tym samym HEAVY CARGO + SERVICE Sp. z o.o. stała się integralną częścią tego światowego lidera we wdrażaniu zintegrowanych systemów maszynowych. Od stycznia 2016 roku HEAVY CARGO + SERVICE Sp. z o.o. zmieniła swoją nazwę na DAHER PROJECTS Sp. z o.o.

DAHER to francuski koncern, który swoją działalność prowadzi w wielu obszarach produkcji, usług i transportu – przemysłu lotniczego, samochodowego, obronnego, a także energetyce jądrowej. Firmę założył Alphonse Barban w 1863 roku w Marsylii. którą osiem lat poźniej przejął Paul Daher i przekształcił w spółkę Barban&Daher. Od samego początku firma specjalizowała się w kompleksowym transporcie dużych ładunków, a działalność była systematycznie rozszerzana w późniejszych latach. Misją koncernu jest wdrażanie innowacyjnych usług i najnowszych technologii. Cieszymy się, że staliśmy się częścią tego światowego lidera we wdrażaniu przyszłościowych rozwiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą historią firmy DAHER!

Created by Mind Group