Impressum

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, grafiki, animacje oraz ich kompozycja na stronach WWW daher.com.pl podlegają ochronie praw autorskich i innych praw. Zawartość stron www nie może być kopiowana i rozpowszechniana w celach komercyjnych ani też udostępniana osobom trzecim. Niektóre strony WWW daher.com.pl zawierają ponadto fotografie, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.


Kontakt

DAHER PROJECTS Sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 213/215 lok. 157
61-485 Poznań

Tel. +48 61 831 23 00
Fax. +48 61 831 23 01

NIP PL783-16-11-827; KRS 0000247949
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy : PLN 200.000,00
Pracujemy na podstawie Ogólnych Warunków Handlowych DAHER PROJECTS Sp z o.o., wydanie najnowsze, dostępne na każde wezwanie.

Znaki towarowe

O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na stronach internetowych serwisu internetowego daher.com.pl są zastrzeżone. Dotyczy to w szczególności tabliczek znamionowych, logo firmowego i emblematów. Zamieszczone na naszych stronach internetowych marki oraz elementy kompozycyjne stanowią własność intelektualną DAHER PROJECTS Sp. z o. o..

Gwarancja i licencja

Strony internetowe niniejszego serwisu internetowego zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pomimo to firma DAHER PROJECTS Sp. z o. o. nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tutaj informacji. DAHER PROJECTS Sp. z o. o. wyklucza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji zawartych na swoich stronach internetowych, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania ze strony firmy DAHER PROJECTS Sp. z o. o..

Zawarta na stronach internetowych DAHER PROJECTS Sp. z o. o. własność intelektualna w postaci patentów, marek i praw autorskich jest prawnie chroniona. Strony internetowe DAHER PROJECTS Sp. z o. o. nie stanowią licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej naszej firmy ani osób/firm trzecich.

Zasady ochrony danych osobowych

DAHER PROJECTS Sp. z o. o. dziękuje za odwiedzenie naszych stron internetowych i za zainteresowanie naszymi produktami.

Strona internetowa daher.com.pl może zawierać łącza do stron i portali internetowych innych firm. DAHER PROJECTS Sp. z o. o. nie odpowiada za zawartość tych stron i portali jak również polityka prywatności DAHER PROJECTS Sp. z o. o. nie ma do nich zastosowania.

Created by Mind Group