Polityka prywatności

Informacje o warunkach korzystania ze strony www i prawach autorskich.


Polityka Cookies

Polityka prywatności (plików cookies) serwisu daher.com.pl:

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu daher.com.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu daher.com.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania do serwisu;
  4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Ogólna klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
 2. Wykonując swój obowiązek jako Administrator Danych Osobowych, DAHER PROJECTS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-485) ul. 28 Czerwca 1956r. 213/215 lok. 157, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. Z administratorem danych można kontaktować się pisząc na adres jak powyżej lub na adres email: office@daher.com.pl
 3. Cele i podstawy przetwarzania
 4. Państwa dane przetwarzać będziemy w celu:
  1. Przyjęcia zamówienia, zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług).
  2. Dochodzenia roszczeń.
  3. Prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa danych.
  4. Archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji.
  5. Przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje.
  6. Prowadzenia analiz i statystyk związanych z jakością świadczonych usług w ramach bieżącej działalności gospodarczej.
 5. Prawo do sprzeciwu
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Okres przechowywania danych>
 8. Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:
  1. Okres 15 lat po którym nastąpi weryfikacja konieczności przetwarzania Państwa danych osobowych.
  2. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
  3. Okres przez który przepisy prawa mogą obligować naszą spółkę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 9. Odbiorcy danych
 10. Państwa dane mogą zostać przekazane:
  1. Podmiotom współpracującym z Daher Projects oraz kontrahentom;
  2. Kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym Daher Projects zleciło np. prowadzenie postępowania;
  3. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 11. Prawa osób, których dane dotyczą:
 12. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. Prawo do przenoszenia danych;
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Informacja o dobrowolności podania danych
 14. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez Daher Projects Sp. z o.o..
Created by Mind Group